კომპიუტერული არქიტექტურა

სასწავლო კურსის მიზანი კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს დამოუკიდებლად გადაჭრას კომპიუტერული პრობლემები: (რემონტი, აწყობა, დიაგნოსტიკა, მონაცემების გაძლიერება) სწავლის შედეგი კურსდამთავრებულს ეცოდინება:
 • კომპიუტერების კლასიფიკაცია;
 • პერსონალური კომპიუტერის ძირითადი და დამხმარე მოწყობილობების იდენტიფიკაცია, მათი მახასიათებლები;
 • აპარატურული მოწყობილობების მუშაობის პრინციპები, მათი თავსებადობა;
 • სხვადასხვა დანიშნულების პერიფერიული მოწყობილობების დაკავშირებისა და მუშაობის თავისებურებები;
 • ქსელის ფუნდამენტალური პრინციპები.
2. კურსდამთავრებული შეძლებს :
 • წარმოქმნილი პროგრამული პრობლემების მიზეზის დადგენასა და მათ კვლიფიციურ აღმოფხვრას;
 • კომპიუტერის სრულ ტექნიკურ უზრუნველყოფას, მისი ძირითადი და დამხმარე აპარატურული ნაწილების დაკავშირებით;
 • კომპიუტერის აპარატურული ნაწილის შეცვლა-განახლებას;
 • დაზიანების შესაძლო მიზეზების დადგენას და მათ აღმოფხვრას;
 • ქსელის ინსტალაციას და გატესტვას;
თემის დასახელება და შინაარსი
 1. ინფორმაციის ცნება, ინფორმაციის სახეები, ინფორმაციის საზომი ერთეულები; ორობითი სისტემა
 2. სისტემური ბლოკის (CASE), კვების ბლოკის (PSU), სისტემური პლატის (Motherboard) არქიტექტურა, ტიპები, ფორმფაქტორები; ჩიპსეტი; სისტემური რესურსები და მათი დანიშნულება
 3. ცენტრალური პროცესორი (CPU), მისი მახასიათებლები; პროცესორის პრაქტიკული განხილვა.
 4. მუდმივი მეხსიერების მოწყობილობის ტიპები, ოპერატიული მეხსიერების ტიპები, მეხსიერების მოდულები, ქეშმეხსიერება, მეხსიერების შეცდომები
 5. მყარი დისკის (HDD), CD/DVD/Flash მოწყობილობების თეორიული და პრაქტიკული განხილვა.
 6. დამგროვებლების ინტერფეისის ტიპები, ფაილური სისტემების (FAT, NTFS) მიმოხილვა;
 7. ვიდეო ადაპტერის (Video card), მონიტორის ტიპები და მათი მახასიათებლები.
 8. ქსელის ადაპტერის, აუდიოადაპტერის, გამაგრილებელი სისტემების (COOLER) თეორიული და პრაქტიკული მიმოხილვა,
 9. გაფართოების სლოტების და პორტების განხილვა, პორტები და კაბელები
 10. პერსონალური კომპიუტერის დაშლა/აწყობა, მოწყობილობების შეცვლა, დამატება.
 11. პორტატული მოწყობილობების (Laptop, Notebook) ძირითადი ნაწილების თეორიული და პრაქტიკული  განხილვა, სპეციფიკური მახასიათებლების მიმოხილვა.
 12. კომპიუტერის მოწყობილობების დიაგნოსტიკა, ტესტირება, პრობლემის აღმოფხვრა.
 13. BIOS-ის თეორიული და პრაქტიკული განხილვა, პარამეტრების კონფიგურაცია.
 14. სხვადასხვა პერიფერიული მოწყობილობების (Printer, Scaner, Projector,…) დაყენება და პარამეტრების მომართვა.
 15. კომპიუტერის ქსელში ჩართვა. ქსელის კონტროლერი. ქსელის პარამეტრები.
 16. ტესტირება

კურსსზე რეგისტრაცია

(შეავსე ქვემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია და ჩვენ დაგიკავშირდებით)

მაგალითად: ( აიტი ინჟინერია)

Close Menu