კომპიუტერული აკადემია გთავაზობთ სასერთიფიკატო კურსებს

NDG Linux Essentials

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია გთავაზობთ

კომპიუტერული პროგრამები სკოლის მოსწავლეთათვის.

კომპიუტერული პროგრამები სკოლის მოსწავლეთათვის.

Cisco Academy

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია გახლავთ CISCO-ს ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

სამმაგი სერტიფიკატის პროგრამა და ერთ წლიანი პრაქტიკა

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია და CISCO აკადემია წარმოგიდგენთ გრძელვადიან სასწავლო კურსს ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში

CISCO CCNA

ცხადდება მიღება CISCO CCNA ჯგუფში.

ინფორმაციული უსაფრთხოება

ინფორმაციული უსაფრთხოება სასწავლო კურსის მიზანი: სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელი გაეცნოს ინფორმაციული უსაფრთხოების ზოგად ცნებებს, კრიპტოგრაფიის საფუძვლებს, უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და დაცვის პრობლემებს. შეისწავლოს მათი გადაწყვეტის გზები და საშუალებები.

Oracle

Oracle მონაცემთა ბაზა არის საფუძველი ბევრ კომპანიაში, მასზეა დამოკიდებული კომპანიის ინფორმაციის შენახვა, დამუშავება და დაცვა. იგი გამოიყენება დიდი რაოდენობის ინფორმაციასთან სამუშაოდ და ისეთ სიტუაციებში, სადაც მონაცემთა უსაფრთოება წარმოადგენს კომპანიის განმსაზღვრელ ფაქტორს. უმეტესი ბანკები და ტელეკომ-ოპერატორები იყენებენ ამ პლატფორმას და ყოველთვის საჭიროებენ მის კვალიფიცირებულ სპეციალისტებს.