მომსახურეობა

კომპიუტერული  მომსახურეობა  ორგანიზაციებს.  

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია  თავაზობს სხვა და სხვა ორგანიზაციებს შემდეგ სახის  მომსახურეობას:

 • სადენიანი ქსელის პროექტირება და მონტაჟი;
 • ქსელური მოწყობილობების პროექტირება, ტექნიკური ქსელის ინფრასტრუქტურა და ინსტალაცია;
 • სერვერული ინფრასტრუქტურის კონფიგურაცია და ინსტალაცია Windows Server, Linux, SOLARIS  საფუძველზე;
 • ტექნიკური სისტემის კონფიგურაცია, ინსტალაცია /postfix, MS Exchange/ საფუძველზე;
 • IT ინფრასტრუქტურის მონაცემთა ცენტრების პროექტირება;
 • მონაცემთა ბაზების ინსტალაცია და გამართვა (MS SQL Server, Oracle);
 • მონაცემთა ბაზების მონიტორინგი და მხარადაჭერა (MS SQL Server, Oracle);
 • თქვენი კომპანიის ბიზენს მოთხოვნებზე დაფუძვნებული რეპორტინგ სისტემის შექმნა;
 • მონაცემების ინტეგრაციას სხვადასხვა სისტემებიდან ერთ სისტემაში;
 • პროექტების დაგეგმა და მართვა;
 • WEB საიტების დამზადება და განთავსება;
 • შიდა მოხმარების პროგრამების დამზადება და დანერგვა;
 • გრაფიკულ-ანიმაციური მომსახურება;

კონსულტაცია უფასოა!