ჩვენს შესახებ

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია გახლავთ CISCO ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

აკადემია გათვლილია ყველა იმ მსმენელზე რომლებიც  დაინტერესებულნი  არიან თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების შესწავლით.

ჩვენი აკადემია გთავაზობთ  თანამედროვე  ყველაზე მოთხოვნილებად კომპიუტერული პროგრამების  შესწავლას.

კომპიუტერული  ტექნოლოგიების  აკადემიის  მიზანია  მსმენელს მისცეს ხარისხიანი, მუდმივად ახალი  მოთხოვნილებადი  და საუკეთესო პრაქტიკაზე დაფუძნებული ცოდნა.

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს ეძლევა შესაძლებლობა გახდეს უფრო პერსპექტიული და მაღალ ანაზღაურებადი კადრი.   ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა  ისწავლოთ  საუკეთესო ინსტრუქტორებთან  რომლებსაც  გააჩნიათ  დიდი ცოდნა და გამოცდილება!

დაგეგმე მომავალი…

Close Menu