Menu

Java

კურსი java პროგრამირებაში.

ზოგადი აღწერა:

კურსი მოიცავს ობიექტზე ორიენტირებული ენა java-ს მეშვეობით ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების მეთოდების შესწავლას,ასევე ალგორითმების აგებისა და ანალიზის საფუძვლებს,ფუნდამენტურ ალგორითმებს, პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერიის, რელაციურ მონაცემთა ბაზებთან მუშაობისა,XML და ვებ პროგრამირების საფუძვლებს.

რა უნდა შემეძლოს კურსის გავლისათვის??
მონაწილეებს არ მოეთხოვებათ რაიმე სპეციალური ცოდნა პროგრამირებაში კურსის დაძლევისათვის.მათ უნდა ქონდეთ მხოლოდ კომპიუტერთან მუშაობის ძირითადი უნარ- ჩვევები.

რას შესძლებს მონაწილე კურსის დასრულების შემდეგ?

კურსის გავლის შემდეგ თქვენ შეძლებთ პროგრამულად გადაჭრათ თქვენს წინაშე დამდგარი საშუალო და რთული ამოცანები. თქვენ შეგეძლებათ შექმნით გრაფიკული სამომხმარებლო ინტეფეისი, მაგალითად windows კალკულატორი, კალენდარი. ბანკომატის ინტერფეისი.თამაშები: ”XO”, სუდოკუ და ა.შ.ვებ აპლიკაციები, როგორიცაა ონლაინ მაღაზია, ბიბლიოთეკა, ტესტირების სისტემა და ა.შ.

კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეს ექნება საკმაოდ მყარი ცოდნა ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ძირითადი პრიციპების შესახებ (მემკვიდრეობა, ინკაფსულაცია, პოლიმორფიზმი, კლასი, ობიექტი) ჯავას გამოყენებით.მათ შეეძლებათ სასურველი ინფორმაციის მიღება ინტერნეტიდან:stackoverflow და ა.შ. ასევე მონაწილეს ექნება კარგი წარმოდგენა computer science-ს შესახებ.ესენია ფუნდამენტური ძებნისა და დალაგების ალგორითმები და მონაცემთა სტრუქტურები. სტუდენტები შეისწავლიან მრავალნაკადიან პროგრამირების,სამომხმარებლო ინტერფეისის დიზაინის, დიზაინის ნიმუშების, რელაციურ მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის, XML დოკუმენტების დამუშავების და ვებ პროგრამირების საფუძვლებს ჯავაში,რის შედეგადაც მათ შეეძლებათ დამოუკიდებლად გაიღრმავონ ცოდნა ლიტერატურის დახმარებით ჯავაში ან ძალიან მარტივად და სწრაფად შეისწავლონ Android აპლიკაციების პროგრამირება ან სხვა პროგრამული ენები, როგორიცაა:c#,php,javascript და აშ.

სწავლების მეთოდოლოგიები:

სწავლების პროცესი არ მოიცას მხოლოდ ენის სინტაქსის სწავლებას,არამედ პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის ყველა პროცესს. გამოიყენება სწავლების ვიზუალური მეთოდი. ყურადღება მიექცევა პროგრამირების კარგ სტილს და სუფთა,კარგად კომენტირებული კოდის წერას. მიუხედავად პროგრამის დატვირთულობისა მასალა ისეთი დოზითაა შერჩეული, რომ მისი დაძლევა ადვილი იყოს.სტუდენტებს მიეწოდებათ ინფორმაცია სლაიდების სახით. შემდეგ ისმევა ამოცანა და ხდება მისი განხორციელება ყველა ეტაპის და დეტალის გათვალისწინებით. ამის შემდგომ სტუდენტებს ეძლევათ პრაქტიკული დავალება,რომლის გარჩევაც ხდება შემდგომ. მნიშვნელოვანია ალგორითმების ხელით დაფაზე ტრასირება და სტრიქონ-სტრიქონ კოდის გარჩევა, რაც მაქსიმალურად ადვილად გასაგებს ხდის მასალას.პროცესი არის ინტერაქტიული და მიმდინარეობს ორმხრივი კითხვა-პასუხის რეჟიმში.ყოველ ტრენინგზე მოხდება კონკრეტული case study-ს გარჩევა, რომელის მოიცავს რეალურთან მიახლოებულ ამოცანის იმპლემენტაციას სხვადასხვა სფეროდან: საბანკო საქმე, მათემატიკა, ფიზიკა, ბიზნესი, ალგორითმები, თამაშები და ა.შ., რაც საინტერესოს ხდის სწავლების პროცესს.სტუდენტებს ეძლევათ დავალება და ასევე კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებული პროგრამული მაგალითები დასამუშავებლად.ასევე ეძლევათ სლაიდები და შედგენილი კონსპექტი ქართულად და ასევე დამატებითი მასალა ინგლისურად.

პროგრამის სილაბუსი:

1)  Introduction to Computers and Programming Languages,Introduction to Object-Oriented Programming and Software Development,History of java,Getting Started with Java(JDK,JRE,JVM),Primitive data types in java ,Operators,Operator precedence. Identifiers,Comments,Keywords;

2)  Selection Statements: if, if else,nested if statements. switch. Looping: for, while. do-while. type casting. Autoboxing and Unboxing;

3)  Arrays and arraylist.Creating an Array,Array Initialization,Working with Arrays ,Using Multi- Math dimensional Arrays. Working with Common Classes Java .lang., Java. lang. System, Java. util. Scanner. For-each loop;

4)  Java. lang. String, Stringbuilder class. stingbuffer class. UML language. software engineering life cycle. case study. summary of basics;

5)  Java Classes OOP part 1– Introduction to Object Oriented programming, Classes and Objects,The Importance of Encapsulation, Java Constructors, Access Modifiers, Method Overloading;

6)  Java Classes OOP– part 2: Arrays of Objects, Polymorphism and Inheritance, The ‘Protected’ ModifierUsing  ‘this’ and ‘super’, Static Members & Methods;

7)  Java Classes OOP– part 3:Interfaces & Abstract Classes, memory organization for objects: heap, stack. The ‘final’ keyword;

8)  Java Classes OOP– part 4:The Class ‘Object’, Nested Classes, Enums in Java.case study UML design and implementation;

9)  Exceptions & Assertions: The ‘try-catch-finally’, Compile-time Exceptions,Describing Common Exceptions, Creating Custom Exceptions, Using Assertions;

10)  The ‘Classpath’ in Java,Creating Archives, Debugging with the IDE. Regular Expressions, Lambda expressions, functional style programming. (Java SE 8), Organizing Classes and Interfaces in Packages , Package as Access Protection , Defining Packages.Naming conventions for packages;

11)  The Java Collection Framework:Overview on the JCF, Collection,  List, Set and Map, Understanding the Implementations..;

12)  The Java Collection Framework.part 2.HashMap class, LinkedHashMap class, TreeMap class, Hashtable class, Sorting, Comparable interface, Comparator interface, Properties class in Java. case study;

13)  Working with Generics, generic methods and functions. Annotation and reflection.Generate online documentation with Javadoc;

14)   Java IO: Using the File IO, InputStream/OutputStream, Java Serialization, Readers & Writers ;

15)  Networking: Networking Overview, Working with Sockets, Create a Client-Server Application. Manipulating URLs;

16)  Multithreading. Understanding Threads, Needs of Multi-Threaded Programming ,Thread Life-Cycle, Thread Priorities ,Synchronizing Threads, Inter Communication of Threads ,Critical Factor in Thread –DeadLock;

17)  Basic Design Patterns: Basic Concepts of Design Patterns,The Singleton Design Pattern, The MVC Pattern.The DAO pattern.Facede Pattern. Creator pattern;

18)  GUI Programming and event handling. Designing Graphical User Interfaces in Java, Components and Containers, Basics of Components, Using Containers, Layout Managers. comparison of AWT, swing javafx;

19)  Database Programming using JDBC. Introduction to SQL and T-SQL.Derby DB. Introduction to JDBC, JDBC Drivers & Architecture, CURD operation Using JDBC. case study;

20) Database Programming using JDBC, Insert, select, having, where. statements .result set, transactions. stored procedures. case study;

21)  Java and XML, Creating and Modifying XML Documents. SAX and DOM parsing API. DTD;

22)  Java Server Technologies.Introduction to JAVA EE. Introduction to Internet. Servlet Web Application Basics, HTML and CSS, Architecture and challenges of Web Application, Introduction to servlet, Servlet life cycle, Developing and Deploying Servlets, Exploring Deployment , Descriptor (web.xml), Handling Request and Response. Glassfish server;

23)  Basics of JSP:Life cycle of JSP,JSP API,JSTL, MVC in JSP, Custom tags,cookies, exceptions;

24)  Java Persistence API (JPA);

25)  Enterprise Java Beans (EJB);

26)  Java Messaging Service (JMS);

27)  Java Server Faces (JSF);

28)  Spring IoC;

29)  Spring AOP;

30)  Spring Data;

31)  Spring Security;

32)  Spring MVC;

33)  Spring persistence with Hibernate;

კურსსზე რეგისტრაცია

(შეავსე ქვემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია და ჩვენ დაგიკავშირდებით)

მაგალითად: ( აიტი ინჟინერია)

Close Menu